KONFERENCJA
PAŃSTWO - BLOCKCHAIN

29 LISTOPADA 2023

CEZAMAT UL. POLECZKI 19, WARSZAWA

O konferencji

Podczas organizowanej 29 listopada konferencji "Państwo - Blockchain" chcemy podyskutować o udanych lub obiecujących zastosowaniach blockchain w szeroko rozumianym sektorze publicznym, a także potrzebnej lub oczekiwanej interwencji państwa w obszarze legislacji, regulacji czy polityki, która ułatwi transformację cyfrową z wykorzystaniem blockchain w administracji lub sektorach, na które państwo ma wpływ. Postaramy się odpowiedzieć na pytania czy tokenizacja, którą oferuje technologia blockchain podniesie standardy usług publicznych i czy decentralizacja jest oczekiwana i potrzebna.

NASK jest operatorem pierwszego polskiego węzła europejskiej sieci EBSI, która działa dzięki wsparciu państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Ukrainy, dając okazję do oferowania usług transgranicznych, a tym samym zacieśniania integracji Europy i poprawy warunków mobilności Europejczyków. NASK budując zespół obsługujący węzeł i współpracę w rozległych międzynarodowych konsorcjów, wdrażających wybrane pilotażowe usługi, chce rozwijać kompetencje wokół usług identyfikacji elektronicznej, weryfikowalnych poświadczeń, a także pogłębiać zdolność zapewnienia cyberbezpieczeństwa technologii przełomowych, do których zalicza blockchain.

W blockchain wbudowane są elementy bezpieczeństwa, takie jak kryptografia, podpisy elektroniczne, klucze publiczne i prywatne, schematy konsensusu, smart kontrakty, kontrola tożsamości. To sprawia, że mówi się o technologii, zapewniającej ochronę i integralność danych, weryfikację dostępu, uwierzytelnianie transakcji, identyfikowalność i zachowanie prywatności. Takie systemy są bezpieczne z założenia i w teorii. Doszliśmy do etapu rozwojowego, kiedy wiemy, że blockchain może być projektowany i wdrażany w celu zapewnienia bezpieczeństwa. To wymaga współpracy z twórcami produktów i platform ze ekspertami od cyberbezpieczeństwa. Mamy potencjał zastosowań technologii, ale trzeba zidentyfikować problemy, kompromisy i skutki interakcji z innymi technologiami.

Partnerzy

Logo KPI           Logo Blockchain Girls          Logo SXB          Logo BC          Logo FFP          Logo SPBA          Logo IzbaLogo Guardtime        Logo Degen

Patronat Honorowy

Logo KPI           Logo KPI

29 listopada 2023 - konferencja "Państwo - Blockchain"


AGENDA
 • 9.00-9.30
  Rejestracja uczestników
 • 9.30-9.35
  Oficjalne otwarcie konferencji
  Krzysztof Silicki, Dyrektor ds. Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa NASK PIB
 • 9.35-9.40
  Wizytówka gospodarza
 • 9.40-10.05
  EBSI - współpraca europejska - Europejskie Porozumienie Blockchain – co da Europejczykom współpraca w projektach transgranicznych opartych o sieć EBSI
  Piotr Rutkowski, MC doradca ds. polityki dlt/blockchain, NASK PIB
 • 10.05-10.15
  Uniwersytety będą razem testować blockchain
  Marek Michajłowicz, OPI; Krzysztof Cieślikowski, OPI
 • 10.15-10.35
  Zastosowanie blockchain do poświadczeń, mikropoświadczeń, dokumentów
  Gabriel Dymowski, DoxyChain
 • 10.35-11.00
  Przerwa kawowa
 • 11.00-11.45
  Cyberbezpieczeństwo blockchain
  Sten-Erik Mägus, Guardtime, Estonia; Juliusz Brzostek, NASK PIB; Mirosław Kutyłowski, NASK PIB
 • 11.45-12.30
  Blockchain w służbie społeczeństwa: Innowacje i transformacje w administracji publicznej
  Maciej Bułkowski, Caruma; Adam Paczuski, TSS; Tomasz Skoczylas, UM Rzeszów, Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab; Anna Ciesielska, Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii; Przemysław Kuna, Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej
 • 12.30-13.15
  Tokenizacja nieruchomości
  Krzysztof Wojdyło, Wardyński i Wspólnicy; Krzysztof Korus, DLK Legal; Adrian Karczewicz, Skanska; Bartłomiej Wołoszyn, SAP; Wojciech Kinastowski, MYSA
 • 13.15-14.00
  Lunch
 • 14.00-14.45
  Świadomość blockchaina
  Grzegorz Sobiecki, SGH; Jacek Wytrębowicz, Politechnika Warszawska; Magdalena Marucha-Jaworska, SGH; Katarzyna Ciupa, Chartered Management Consultant
 • 14.45-15.30
  Dylematy identyfikacji elektronicznej i suwerennej tożsamości
  Marcin Idychowski, NASK PIB; Michał Tabor, Obserwatorium.biz; Piotr Żelazko, DoxyChain; Michał Pierzgalski, KIR
 • 15.30-16.15
  Czy decentralizacja jest oczekiwana?
  Krzysztof Urbański, 7Bulls.com; Marcin Rzetecki, Stowarzyszenie Blockchain Polska; Jacek Figuła, Billon; Rafał Wawrzyniak, KDPW; Michał Legumina, Atende; Sławomir Kosielińśki, Instytut Mikromakro
 • 16.15-16.35
  Przerwa kawowa
 • 16.35-16.55
  Gotowość państwa na blockchain
  Filip Pawczyński, Wiceprezes, Izba Gospodarzcza Blockchain i Nowych Technologii
 • 16.55-17.40
  Czy nowe europejskie regulacje rynków finansowych zmienią państwo?
  Jan Ziomek, Kochański & Partnerzy; Dorota Zabłocka, 3Dots.law; Łukasz Rutkowski, GFT; Katharina Lasota-Heller, LEXcellence, Anna Rozendaal, Fintech Poland
 • 17.45-19.30
  Koktajl
organizator

NASK PIB jest państwowym instytutem badawczym, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. NASK prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa cywilnej cyberprzestrzeni w Polsce.
Ustawa z 5.07.2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560), implementująca w Polsce dyrektywę NIS Parlamentu i Rady UE, nałożyła na NASK-PIB obowiązek pełnienia roli jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego. CSIRT NASK przyjmuje, analizuje i podejmuje działania i koordynuje reakcje na incydenty dotyczące bezpieczeństwa cywilnej cyberprzestrzeni RP. Sytuacje takie mogą być zgłaszane przez: operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny i osoby prywatne oraz na incydenty związane z nielegalnymi treściami publikowanymi w Internecie i zagrażającymi bezpieczeństwu dzieci oraz odpowiada za monitorowanie zagrożeń internetowych i stanu cyberbezpieczeństwa na poziomie sektorowym i krajowym.